Uncategorized

福利社会

《礼记·大道之行也》

  1、原文:

  大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

这是儒家的理想。想了2000年了,还没能实现。沿着孔孟之道,再走多久能实现?不会是背道而驰吧?